Aktualności


Ćwiczenia międzywojewódzkie "ŁÓDZKIE 2018"
13 czerwca 2018

5 i 6 czerwca br. na terenie powiatu sieradzkiego odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „ŁÓDZKIE 2018”, w których uczestniczyły siły i środki centralnego odwodu operacyjnego z czterech województw: małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania strażaków do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych ze zwalczaniem pożarów obszarów leśnych oraz zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych.

Uczestniczący w ćwiczeniach strażacy brali udział w sześciu epizodach, z których trzy dotyczyły pożarów lasów na znacznych obszarach,  po jednym dotyczącym wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej mleczarni oraz wypadku autokaru. W nocy z 5 na 6 czerwca strażacy ćwiczyli korzystając z infrastruktury ośrodka szkolenia, w tym z domku ogniowego, trenażera z gazem płynnym oraz cysterny.

W ćwiczeniach oceniane były umiejętności organizacji sztabu akcji, dowodzenia, organizacji łączności, budowy zabezpieczenia logistycznego, współdziałania z innymi służbami oraz współpraca z mediami.