Aktualności


Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości
13 czerwca 2018

Decyzją Ministra Sprawiedliwości 172 gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego zostało beneficjentami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Po przeprowadzeniu procedury naboru wniosków, oraz weryfikacji, Minister Sprawiedliwości postanowił przyznać środki (7,5 mln zł) na zakup sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym, bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Sprzęt, który zostanie zakupiony ze środków z Funduszy Sprawiedliwości, to m.in. defibrylatory, torby ratownicze, a także zestawy ratownictwa technicznego.

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, podczas którego miało miejsce podpisywanie Umów na zakup sprzętu ratowniczego, który wejdzie na wyposażenie jednostek OSP województwa łódzkiego. Przy tej okazji przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, omawiał z samorządowcami cele i zasady realizacji przyznanych środków. Uczestniczący w spotkaniu st. bryg. Jarosław Wlazłowski  Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi podziękował za wsparcie i współpracę w ramach Fundusz Sprawiedliwości oraz wskazał, iż zakup tak dużej ilości sprzętu dla jednostek OSP to bardzo istotne wzmocnienie potencjału ratowniczego druhów z województwa łódzkiego, którzy uzyskają większe możliwości prowadzenia skutecznych działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości kierowane do OSP pochodzą z kar nakładanych na sprawców przestępstw,  w tym także drogowych. Należy to podkreślić, ponieważ ideą całej akcji jest pomoc osobom pokrzywdzonym, wśród których ofiary wypadków drogowych stanowią ogromną liczbę.