Aktualności


Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2018
23 maja 2018

19 maja 2018 roku w Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z 100. rocznicą odzyskania niepodległości

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.:

Pan Przemysław Błaszczyk Senator RP, Pan Maciej Łuczak Senator RP, Pan Waldemar Buda Poseł na Sejm RP, Pan Marek Matuszewski Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki, Pan insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Pan płk. Jarosław Wasilewski Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych, druh Tadeusz Karcz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, Przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Mojek p.o. Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz bryg. Marceli Sobol p.o. Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego PSP oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego oraz komendanta miejskiego PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorza Wąsika na grobach strażaków poległych na służbie. Następnie w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył ks. biskup Adam Lepa.

Po Eucharystii na placu Katedralnym odbył się uroczysty apel, podczas którego strażacy przyjęci do służby w 2018 roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz przekazano nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla komend PSP w Piotrkowie Trybunalskim, Pajęcznie, Radomsku i Zgierzu. Następnie odczytany został okolicznościowy list Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dalszej części obchodów nastąpiła defilada i przemarszpododdziałów honorowych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pocztów sztandarowych na czele z pocztem sztandarowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, pododdziału OSP z terenu powiatu łowickiego oraz pododdziału klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze do Hali EXPO w Łodzi, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń, wyróżnień i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Po okolicznościowych przemówieniach odczytano list Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystość uświetnił udział orkiestry dętej OSP Kwiatkowice pod batutą druha Dariusza Kossakowskiego oraz okolicznościowa wystawa pn. „Droga do Polski” udostępniona przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Goście mogli również zobaczyć prezentację statyczną pojazdów pożarniczych oraz pokaz działań specjalistycznych grup ratowniczych a także na zakończenie wysłuchać koncertu kapeli strażackiej PSP z Sieradza.