Aktualności


Najlepsi Strażacy i Policjanci 2011 roku
8 grudnia 2011
7 grudnia br. po raz dwunasty w Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Najlepszy policjant i strażak województwa łódzkiego 2011 roku”. Nagrody otrzymało kilkudziesięciu wyróżniających się w naszym regionie policjantów i strażaków zarówno tych z Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zostali laureatami konkursów w różnych dziedzinach.
Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska uhonorowali najlepszych policjantów i strażaków województwa łódzkiego. Laureaci poszczególnych kategorii konkursu na „Najlepszego policjanta i strażaka województwa łódzkiego w 2011 roku” – pięciu policyjnych i 15 strażackich - nagrodzeni zostali nagrodami pieniężnymi oraz dyplomami. Zwycięzcy otrzymali po 1000 zł.
W uroczystej gali w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uczestniczył Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Witkowski wraz z zastępcami bryg. Pawłem Stępniem i bryg. Mariuszem Koniecznym oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi druhem Janem Rysiem, którzy gratulowali osiągniętych wyników w 2011 roku wszystkim laureatom.

Lista najlepszych strażaków 2011 roku województwa łódzkiego:

1. Honorowy dawca krwi PSP
kpt. Wioleta Dawid - Komenda Powiatowa PSP w Wieluniu.

2. Honorowy dawca krwi OSP
druh Krzysztof Tutak - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III i IV stopnia, założyciel klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Świnicach Warckich.

3. Najlepszy strażak JRG
mł. kpt. Bartłomiej Jakubaszek - zastępca dowódcy zmiany w JRG Komenda Miejska PSP w Łodzi.
st. str. Michał Filipiak - młodszy ratownik Komenda Powiatowa PSP w Kutnie.
st. str. Radosław Mrówczyński - młodszy ratownik Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.

4. Najlepszy druh OSP
asp. sztab. w stanie spocz. druh Tadeusz Grotkowski - Naczelnik OSP Mokra Lewa, Komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Skierniewicach.
druh Wojciech Krychniak - kierowca/konserwator OSP w Jesieninie.
druh Rafał Jadczak - Naczelnik OSP w Koluszkach.

5. Najsprawniejszy strażak PSP w grupie wiekowej do 34 lat
st. sekc. Robert Łapka - starszy ratownik kierowca w JRG Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach.

6. Najsprawniejszy strażak PSP w grupie wiekowej od 35 do 44 lat
st. sekc. Marcin Głogowski - starszy ratownik w JRG Komenda Powiatowa PSP w Kutnie.

7. Najsprawniejszy strażak PSP w grupie wiekowej powyżej 44 lat
asp. sztab. Marek Świerczyński - zastępca dowódcy JRG Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach.

8. Strażak, który osiągnął znaczące sukcesy sportowe
st. str. Zbigniew Bródka - Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu.

9. Strażak PSP który przeszkolił największą ilość strażaków OSP
mł. bryg. Jarosław Konieczny - zastępca dowódcy JRG, Komenda Powiatowa PSP w Wieluniu.

10. Najlepszy dowódca (przełożony) PSP
asp. Jacek Dziedzic - dowódca zmiany w JRG Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.

11. Najlepszy dowódca (przełożony) OSP
druh Rafał Ślązak - zastępca naczelnika OSP w Tuszynie.

12. Najlepszy dyżurny/dyspozytor WSKR, PSK/MSK
mł. kpt. Błażej Berliński - młodszy specjalista Komenda Powiatowa PSP w Poddębicach.

13. Najlepszy dowódca JRG
mł. kpt. Dariusz Stańczak - dowódca JRG Komenda Miejska PSP w Łodzi.

14. Najlepszy kapelmistrz orkiestry dętej OSP
druh Krzysztof Koziński - kapelmistrz orkiestry OSP Poddębice.

15. Najlepszy opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej
druhna Janina Wejt – Świątkiewicz - sekretarz zarządu OSP w Piątku.