Aktualności


Odznaczenia dla strażaków PSP województwa łódzkiego
18 listopada 2011
Proces odbudowy naszego kraju był wieloetapowy i realizowany przy udziale wszystkich obywateli. Bez względu na podziały polityczne i ponad podziałami społecznymi, razem budowano podstawy suwerennego państwa – mówił podczas uroczystości nadbryg. Andrzej Witkowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi. Podkreślił również rolę strażaków w budowie wspólnego dobra narodowego słowami: Narodowe Święto Niepodległości to piękny i radosny dzień w życiu Polaka patrioty. Jest to także dzień refleksji, myśli i modlitwy o obecnym państwie polskim. Idąc śladem naszych przodków powinniśmy dbać, chronić i godnie reprezentować naszą ojczyznę, bowiem każdy z nas ma wkład w budowę współczesnego państwa polskiego. Strażacy, którzy zawsze byli ostoją polskości także mają udział w budowie państwa niepodległego. Jako funkcjonariusze służby publicznej wraz z władzami naszego regionu pełnimy misję dbania o bezpieczeństwo mieszkańców województwa łódzkiego. Wzorem naszych przodków przykładamy wielką wagę do służebności na rzecz społeczeństwa. W budowaniu tak ważnej dziedziny staramy się służyć Ojczyźnie, ratując zdrowie i życie ludzkie oraz mienie i środowisko.

Zaproszeni goście wraz z gospodarzem nadbryg. Andrzejem Witkowskim Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi oraz zastępcą bryg. Mariuszem Koniecznym wręczyli odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych i przedstawicielom służb współpracujących – Ministerstwa Obrony Narodowej: mjr Pawłowi Majewiczowi, pracownikom Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: lek. Andrzejowi Witczakowi, rat. Przemysławowi Osińskiemu oraz pil. Markowi Rudzkiemu. Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

W imieniu odznaczanych podziękował mł. bryg. Marcin Szymański: Wyróżnienia otrzymane z rąk przełożonych są dla nas uhonorowaniem naszej służby, przynoszą nam niezmierną satysfakcję i zadowolenie oraz motywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Zasłużonym strażakom pogratulowała Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki: Gratuluję i cieszę się niezmiernie, że w naszym życiu są takie etapy, kiedy możemy podsumować swoje działania, możemy się zatrzymać i cieszyć tym co udało się zrobić. Dzisiejszy dzień jest właśnie taką okazją.

(…) Ze Świętem Niepodległości wiąże się wiele refleksji. Ten dzień powinien być czasem radości, dziś nie musimy udowadniać swojego patriotyzmu, przelewając krew. Naszą powinnością jest wykonywać swoje obowiązki należycie, ażeby chronić dobre imię Polaka i Polski. Dzisiejsze odznaczenia są dowodem na to, że jesteście patriotami, że wykonujecie swoje zadania w sposób należyty.


Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, nadinsp. Marek Działoszyński Komendant Wojewódzki Policji, płk Marek Lipiński Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi, Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Ignacy Baumberg Radca Komendanta Głównego ds. Medycznych, płk Janusz Sawicki Szef Mobilizacji Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, Stefan Zagrodnik Przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego, Druh Grzegorz Czechowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Jan Wiznerowicz Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, mł. bryg. ks. Henryk Betlej Kapelan Wojewódzki Strażaków, komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. łódzkiego oraz kadra kierownicza KW PSP w Łodzi.