Aktualności


Wybierz miesiąc:
09 stycznia br. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi...
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP ogłasza nabór do służby w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego
Z dniem 1 stycznia br. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi...