Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawę 21 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym
Data ogłoszenia: 2017-05-26
Termin składania ofert: 2017-07-06 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Data ogłoszenia: 2017-02-20
Tryb: Plan postępowń o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień