Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa lekkich samochodów operacyjnych
Data ogłoszenia: 2018-12-12
Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Data ogłoszenia: 2018-12-05
Termin składania ofert: 2018-12-13 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego
Data ogłoszenia: 2018-11-29
Termin składania ofert: 2018-12-07 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa – Modernizacja stanowisk kierowania
Data ogłoszenia: 2018-11-27
Termin składania ofert: 2018-12-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego i lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego
Data ogłoszenia: 2018-11-21
Termin składania ofert: 2018-11-29 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ilości 2 szt.
Data ogłoszenia: 2018-11-21
Termin składania ofert: 2018-11-29 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
Data ogłoszenia: 2018-09-14
Termin składania ofert: 2018-11-26 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Roboty budowlane „Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku – budowa systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ...
Data ogłoszenia: 2018-08-30
Termin składania ofert: 2018-09-14 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Data ogłoszenia: 2018-03-07
Tryb: Plan postępowń o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego – 30 szt. i czytnika osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego ...
Data ogłoszenia: 2018-01-31
Termin składania ofert: 2018-02-06 10:00
Tryb: Zamówienie poniżej 30 000 euro - Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy