Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Data ogłoszenia: 2018-03-07
Tryb: Plan postępowń o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego – 30 szt. i czytnika osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego ...
Data ogłoszenia: 2018-01-31
Termin składania ofert: 2018-02-06 10:00
Tryb: Zamówienie poniżej 30 000 euro - Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy